E-AUKCIJE
Zastupanje u postupku elektronske licitacije
Profesionalna pomoć

Dozvolite profesionalcima da se staraju o aukciji koja vas zanima. Na taj način ćete na najbolji način zaštiti Vaš interes.

Uštedite svoje vreme

Provedite svoje vreme bez nepotrebnog stresa dok se specijalizovani pravnici staraju o licitaciji.

Mudro uložite

Dozvolite profesionalcima da se staraju o aukciji koja vas zanima. Na taj način ćete na najbolji način zaštiti Vaš interes.

O platformi ``e-Aukcija``

Platforma „e-Aukcija“ Ministarstva Pravde Republike Srbije je namenjena elektronskom javnom nadmetanju, odnosno prodaji pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku. Prednost “e-aukcije” ili “javne elektronske licitacije” je u tome što se postiže bolja cena ail i čuva privatnost učesnika licitacije uz minimalnu mogućnost zloupotreba. Cilj automatizacije postupka je i jačanje pravne sigurnosti kroz transparentniji i efikasiniji postupak što za krajnji rezultat treba da ima jačanja poverenja u javne izvršitelje kao nosioce javnih ovlašćenja.

Kako funkcioniše ``e-Aukcija``?

Portal elektronskih licitacija omogućava odvijanje čitavog postupka prodaje elektronskim putem, počev od objavljivanja nadmetanja, preko licitiranja do oglašavanja najpovoljnije ponude u propisanoj proceduri. Svi ponudioci anonimni, pa tako ni učesnici ali ni javni izvršitelji ne znaju ko se krije iza identifikacionog broja, koji  sistem dodeljuje učesnicima javnog nadmetanja. Više informacija o aktuelnim licitacijama možete pronaći na oglasnoj tabli izvešiteljske Komore i na portalu Licitacija Ministarstva pravde.

Angažovanje punomoćnika

Korišćenje platforme “e-aukcije” zahteva poznavanje propisa iz oblasti izvršnog postupka ali i izvestan nivo “tehnološke pismenosti” što daje realnu prednost učesniku koji ima ova znanja. Mi Vam nudimo pomoć iskusnih pravnika koji su specijalizovani za ove poslove. Pravo da učestvuju u elektronskom nadmetanju imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju zakonske uslove, lično ili preko punomoćnika što je naša preporuka. Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi svih nedoumica koje imate.

Najčešća pitanja

Upoznajte se sa najčešće postavljenim pitanjima koje dobijamo od strane korisnika. Ukoliko vi imate neka pitanja, nedoumice ili slično, kontaktirajte nas putem mejla office@eaukcije.rs ili putem telefona 061/30-22-505

Blog

Prometovanje neuknjiženih nekretnina u izvršnom postupku

Zaključenjem ugovora, plaćanjem cene i poreza na prenos apsolutnih prava ne postajete automatski vlasnikom nekretnine; takođe je potreban upis sticanog prava u zvanične registre o nekretninama. U pravnom sistemu u kojem pravo svojine postaje validno tek nakon upisa u registar nekretnina, van-grutovno vlasništvo, tj. svojina koja nije upisana u registar nekretnina, ne postoji po zakonu.…

Detaljnije

Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom

Prodaja neposrednom pogodbom je u neraskidivoj vezi sa javnom prodajom odnosno elektronskom aukcijom pa ćemo ovde razraditi to pitanje. Nepokretnost se prodaje na usmenom javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, tako što stranke mogu da se sporazumeju o prodaji na ovaj način ili ako posle neuspeha drugog javnog nadmetanja to izabere izvršni poverilac. U ovom poslednjem…

Detaljnije

Promena sredstva izvršenja kod plenidbe celokupne imovine dužnika

Putem e-maila nam je postavljano pitanje u vezi sa obustavom postupka kad je izvršenje određeno na celokupnoj imovini. Izvršitelj je obustavio postupak jer nije postavljen zahtev da se umesto plenidbe novčanih sredstava odredi javna prodaja nepokretnosti. Kako je izvršenje određeno na celokupnoj imovini izvršnog dužnika to nije bilo mesta primeni člana 305. Zakona o izvršenju…

Detaljnije

Elektronske licitacije Uprave Carina

Navršava se tačno godinu dana od kad je Uprava carina MInistarstva Finansija počela da primenjuje na portalu elektronske licitacije zaplenjene robe. Digitalizacija privredi i građanima donosi brže i efikasnije postupanje i smanjuje rizik od eventualnih zloupotreba. Na primer, ono što je kod elektronskih licitacija značajna novina je da je identitet svakog učesnika zaštićen, jer se…

Detaljnije