Suvlasnička deoba (deoba prodajom stvari)

Blog SUVLASNIČKA DEOBA (deoba prodajom stvari)   U praksi do deobr najčešće dolazi posle ostavinskog postupka kada se kao naslednici pojavi više lica koja na pokretnim i nepokretnim stvarima imaju suvlasništvo u opredeljenim alokativnim delovima. Na primer 3 suvlasnika su nasledila stan sa po 1/3 udela na istom. U praksi je čest i slučaj deobe…