Prometovanje neuknjiženih nekretnina u izvršnom postupku

Zaključenjem ugovora, plaćanjem cene i poreza na prenos apsolutnih prava ne postajete automatski vlasnikom nekretnine; takođe je potreban upis sticanog prava u zvanične registre o nekretninama. U pravnom sistemu u kojem pravo svojine postaje validno tek nakon upisa u registar nekretnina, van-grutovno vlasništvo, tj. svojina koja nije upisana u registar nekretnina, ne postoji po zakonu.…