Elektronske licitacije Uprave Carina

Navršava se tačno godinu dana od kad je Uprava carina MInistarstva Finansija počela da primenjuje na portalu elektronske licitacije zaplenjene robe. Digitalizacija privredi i građanima donosi brže i efikasnije postupanje i smanjuje rizik od eventualnih zloupotreba. Na primer, ono što je kod elektronskih licitacija značajna novina je da je identitet svakog učesnika zaštićen, jer se…

Legitimacija suvlasnika nepokretnosti da pokrenu postupak javne prodaje

Jedan pratilac naše strane nam se obratio sa pitanjem da li su stranke vlasne da pokrenu postupak javne prodaje ako u postupku deobe nekretnine nisu bili predlagači već su imali položaj protiv predlagača i protivili su se prodaji. Svi suvlasnici nepokretnosti su ovlašćeni da učestvuju u javnom nadmetanju određenom radi prodaje u svrhu razvrgnuća imovinske…

Pravo preče kupovine u izvršnom postupku

Najpre treba da se upoznamo sa pravnim osnovom prava preče kupovine u kratkim crtama. Prema odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96), kao i Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. Glasnik RS”, Br. 42/98 I 111/2009), suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga…