Prometovanje neuknjiženih nekretnina u izvršnom postupku

Zaključenjem ugovora, plaćanjem cene i poreza na prenos apsolutnih prava ne postajete automatski vlasnikom nekretnine; takođe je potreban upis sticanog prava u zvanične registre o nekretninama. U pravnom sistemu u kojem pravo svojine postaje validno tek nakon upisa u registar nekretnina, van-grutovno vlasništvo, tj. svojina koja nije upisana u registar nekretnina, ne postoji po zakonu.…

Detaljnije

Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom

Prodaja neposrednom pogodbom je u neraskidivoj vezi sa javnom prodajom odnosno elektronskom aukcijom pa ćemo ovde razraditi to pitanje. Nepokretnost se prodaje na usmenom javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, tako što stranke mogu da se sporazumeju o prodaji na ovaj način ili ako posle neuspeha drugog javnog nadmetanja to izabere izvršni poverilac. U ovom poslednjem…

Detaljnije

Promena sredstva izvršenja kod plenidbe celokupne imovine dužnika

Putem e-maila nam je postavljano pitanje u vezi sa obustavom postupka kad je izvršenje određeno na celokupnoj imovini. Izvršitelj je obustavio postupak jer nije postavljen zahtev da se umesto plenidbe novčanih sredstava odredi javna prodaja nepokretnosti. Kako je izvršenje određeno na celokupnoj imovini izvršnog dužnika to nije bilo mesta primeni člana 305. Zakona o izvršenju…

Detaljnije

Elektronske licitacije Uprave Carina

Navršava se tačno godinu dana od kad je Uprava carina MInistarstva Finansija počela da primenjuje na portalu elektronske licitacije zaplenjene robe. Digitalizacija privredi i građanima donosi brže i efikasnije postupanje i smanjuje rizik od eventualnih zloupotreba. Na primer, ono što je kod elektronskih licitacija značajna novina je da je identitet svakog učesnika zaštićen, jer se…

Detaljnije

Promena sredstva izvršenja kod plenidbe celokupne imovine dužnika

Putem e-maila nam je postavljano pitanje u vezi sa obustavom postupka kad je izvršenje određeno na celokupnoj imovini. Izvršitelj je obustavio postupak jer nije postavljen zahtev da se umesto plenidbe novčanih sredstava odredi javna prodaja nepokretnosti. Kako je izvršenje određeno na celokupnoj imovini izvršnog dužnika to nije bilo mesta primeni člana 305. Zakona o izvršenju…

Detaljnije

Legitimacija suvlasnika nepokretnosti da pokrenu postupak javne prodaje

Jedan pratilac naše strane nam se obratio sa pitanjem da li su stranke vlasne da pokrenu postupak javne prodaje ako u postupku deobe nekretnine nisu bili predlagači već su imali položaj protiv predlagača i protivili su se prodaji. Svi suvlasnici nepokretnosti su ovlašćeni da učestvuju u javnom nadmetanju određenom radi prodaje u svrhu razvrgnuća imovinske…

Detaljnije

Pravo preče kupovine u izvršnom postupku

Najpre treba da se upoznamo sa pravnim osnovom prava preče kupovine u kratkim crtama. Prema odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96), kao i Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. Glasnik RS”, Br. 42/98 I 111/2009), suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga…

Detaljnije

Suvlasnička deoba (deoba prodajom stvari)

Blog SUVLASNIČKA DEOBA (deoba prodajom stvari)   U praksi do deobr najčešće dolazi posle ostavinskog postupka kada se kao naslednici pojavi više lica koja na pokretnim i nepokretnim stvarima imaju suvlasništvo u opredeljenim alokativnim delovima. Na primer 3 suvlasnika su nasledila stan sa po 1/3 udela na istom. U praksi je čest i slučaj deobe…

Detaljnije